Strona wykorzystuje pliki cookies.

Niniejsza strona internetowa pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej ani wyjaśnienia, o którym mowa w art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, nadto nie stanowi reklamy ani oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Notariusz Marta Szafrańska

Notariusz Marta Szafrańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo, z notariatem związana od stycznia 2010 roku.

W latach 2010-2012 odbyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Poznaniu pracując w jednej z większych Kancelarii Notarialnych w Poznaniu. Egzamin notarialny złożyła we wrześniu 2012 roku.

W latach 2013-2016 kontynuowała pracę jako asesor notarialny zastępując notariusza w dokonywaniu czynności notarialnych i zdobywając doświadczenie niezbędne w zawodzie notariusza.

Od grudnia 2017 roku jako notariusz prowadzi Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Wierzbowej 5/2.