Strona wykorzystuje pliki cookies.

Niniejsza strona internetowa pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi porady prawnej ani wyjaśnienia, o którym mowa w art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie, nadto nie stanowi reklamy ani oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Notariusz Marta Szafrańska

Notariusz Marta Szafrańska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo, z notariatem związaną od stycznia 2010 roku. W latach 2010-2012 odbywałam aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Poznaniu, pracując w jednej z większych Kancelarii w mieście. Egzamin notarialny złożyłam we wrześniu 2012 roku. Następnie w latach 2013-2016 kontynuowałam pracę jako asesor notarialny, zastępując notariusza w dokonywaniu czynności notarialnych i zdobywając doświadczenie niezbędne w zawodzie.

Biuro notarialne w centrum miasta

Od grudnia 2017 roku jako notariusz prowadzę Kancelarię Notarialną w centrum Poznania przy ulicy Wierzbowej 5/2 na Starym Mieście, niedaleko Garbar i Rataj, w której oferuję usługi notarialne.

Proponowane usługi są zgodne z listą czynności notarialnych wymienionych w Prawie o notariacie i obejmują:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia i innych czynności dotyczących spadków,
  • doręczanie oświadczeń,
  • protokołowanie,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przechowywanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • szereg innych czynności określonych w ustawie.

Biuro urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy przed złożeniem wizyty. Spotkanie może zostać umówione również poza godzinami urzędowania kancelarii oraz w soboty w dogodnym dla obu stron terminie.